Vacature voor Secretaris

De secretaris maakt deel uit van het bestuur van het thematische netwerk Wonen.

De secretaris is verantwoordelijk voor de organisatie alsmede het procedureel juist verlopen van de vergaderingen. In overleg met de voorzitter stelt de secretaris de agenda op voor deze vergaderingen. Hij/zij draagt zorg voor de noodzakelijke verslaglegging alsmede het communiceren en bewaken van de genomen besluiten. De communicatie met de leden gebeurt onder verantwoordelijkheid van de secretaris.

De ledenadministratie is centraal belegd op het partijbureau, maar de secretaris bewaakt en stimuleert een juist en volledig gebruik van het interactieve deel van ledenadministratie door de leden. De secretaris fungeert als aanspreekpunt voor het Hoofdbestuur met betrekking tot secretariële zaken, daarnaast beheert hij/zij de (digitale) documenten van het bestuur en daarmee ook het archief. De postbus van de vereniging wordt door de secretaris beheerd en de ingekomen post afgehandeld.

Competenties / Vaardigheden:

  • Administratief goed onderlegd
  • Zorgvuldig
  • Goede schriftelijke communicatievaardigheden
  • Goed inzicht in de verenigingsstructuur

Heeft u interesse? Stuurt u dan een e-mail door HIER te klikken